Strona główna Jeziora i rzeki Rzeka Łyna

Rzeka Łyna

5046
PODZIEL SIĘ

Łyna, lewy dopływ Pregoły, bierze początek w rezerwacie. Rezerwat ten o powierzchni 121,04 ha został utworzony w celu zachowania rzadkiego zjawiska wstecznej erozji źródliskowej rzeki Łyny.

Wypływ wód następuje w skarpie na kontakcie nieprzepuszczalnych iłów miocenu z piaskami polodowcowymi, położonymi w okolicach wsi Łyna i Orłowo w powiecie Nidzickim na wysokości 175 metrów npm. Całkowita długość Łyny wynosi 263,7 km.

Zlewnia Łyny w granicach Polski wynosi 5700 km² zaś jej długość to 190 km (choć różne źródła podają różne wartości).
Największe dopływy to Maruska, Kortówka, Wadąg, Symsarna, Elma, Pisa Północna i Guber. W górnym biegu Łyna przepływa przez jeziora: Brzeźno, Kiernoz Mały, Kiernoz Wielki, Łańskie i Ustrych.

Od kilku lat na odcinku rzeki w obrębie miasta organizowane są stale spływy kajakowe „Łyną przez Olsztyn” (od parku przy zamku kapituły warmińskiej do rozlewiska, gdzie z Łyną łączy się rzeka Wadąg).

Gatunki ryb: okoń, leszcz, płoć, sandacz, kleń, węgorz, boleń, lin, karp, karaś, szczupak, sum, brzana, miętus,

[googlemaps width=300 height=300]

PODZIEL SIĘ