Strona główna Regulamin

Regulamin

Regulamin

I. Wstęp

1. Niniejszy regulamin określa zasady udostępniania, funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego kierunek.olsztyn.pl.

2. Do korzystania z Serwisu i udostępnianych w jego ramach usług wymagane jest: połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa umożliwiająca wywoływanie i przeglądanie na ekranie komputera lub innego urządzenia elektronicznego stron WWW.

3. Każdy użytkownik, z momentem rozpoczęcia korzystania z Serwisu i udostępnianych w ramach Serwisu usług, zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

4. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.

II. Zawartość Serwisu

1. Celem Serwisu jest umożliwienie użytkownikom sieci Internet dostępu do zasobów udostępnianych w Serwisie.

2. Bezprawne lub niezgodne z Regulaminem korzystanie z Serwisu i poszczególnych elementów jego zawartości będzie sankcjonowane na podstawie przepisów prawa cywilnego i karnego.

3. Na stronach Serwisu mogą być prezentowane również linki, materiały i prezentacje zawierające odesłania do ofert i usług podmiotów trzecich.

4. Użytkownicy korzystają z Serwisu na własną odpowiedzialność i ryzyko. Administrator nie gwarantuje, że informacje przedstawione w Serwisie będą poprawne, ścisłe czy przydatne do zamierzonego przez użytkownika celu, dla jakiego użytkownik ich poszukiwał. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje korzystania przez użytkownika z Serwisu, w szczególności za jakiekolwiek decyzje podjęte przez użytkownika na podstawie informacji uzyskanych w Serwisie albo niezgodne z intencjami użytkowników wykorzystanie materiałów zamieszczonych przez nich w Serwisie.

III. Postanowienia końcowe.

1. Regulamin obowiązuje od chwili udostępnienia na stronie Serwisu. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym czasie.

2. Administrator w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian w Regulaminie, poinformuje o tym niezwłocznie użytkowników poprzez publikacje jednolitego tekstu Regulaminu na stronie Serwisu.

3. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na skuteczność praw nabytych przez Administratora na podstawie poprzednich wersji Regulaminu.

4. Administrator dołoży wszelkich starań w zakresie prawidłowego funkcjonowania Serwisu i poszczególnych usług dostępnych w Serwisie, nie ponosi jednak odpowiedzialności za zaistnienie przerw w funkcjonowaniu Serwisu lub dostępnych w nim usług w przypadku zaistnienia problemów technicznych niezależnych od Administratora.

5. Administrator zastrzega sobie czasowe wyłączanie Serwisu w całości lub w części w związku z przerwami technicznymi, a także wprowadzanie nowych rozwiązań funkcjonalnych, w tym podnoszących poziom bezpieczeństwa i jakości działania Serwisu. Administrator dołoży starań, by tego rodzaju przerwy następowały w godzinach nocnych.

6. Administrator zastrzega sobie prawo zawieszania lub zaprzestania udostępniania niektórych usług, dokonywania zmian funkcjonalności w obrębie tych usług, wprowadzenia odpłatności lub zmianę zasad odpłatności za udostępnianie usługi i wprowadzania innych zmian.

7. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu winny być zgłaszane Administratorowi poprzez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie